top of page

Hargassner Produkter

Til alle formål og løsninger

Vi levere biofyringsangegg av øverste kvalitet, og i alle størrelse. Vi selger og installerer anlegg i næringsbygninger, til industrien, landbruket, i fjern- og nærvarmeanlegg.

I tillegg har vi som en del av Woodheater-konseptet utviklet mobile biofyringsanlegg i konteiner og brakke på hjul dersom du har et varmebehov over en kortere tidsperiode. Dette er spesielt aktuelt under byggefasen, ved teletining, oppfavarming av telt, lagerhaller, eller kan brukes dersom en ikke har god nok plass i eksisterende bygningsmasse.

Ta kontakt med oss for veiledning og tilbud!

350x350m1_350x350m1-eco-hk-70-120-kw-170

Fliskjeler

pellets-compressor_194

Pelletskjeler

stueckholz-heizung_263

Vedkjeler

hargassner-industrieanlagen-kopie

Industry -Magno

power-box-teaser-800x800.400x400m1.364

PowerBox Flis og Pellets Varmekontainer

kombikessel-compressor_196

Kombikjeler -Ved og Pellets

befuellsysteme2.400x400m1.318

Fyllesystem

speichersysteme-teaser.400x400m1.319

Tanker

steuerung-teaser.400x400m1.320
350x350m1_350x350m1-eco-hk-70-120-kw-170

Fliskjeler

pellets-compressor_194

Pelletskjeler

stueckholz-heizung_263

Vedkjeler

hargassner-industrieanlagen-kopie

Industry -Magno

power-box-teaser-800x800.400x400m1.364

PowerBox Flis og Pellets Varmekontainer

kombikessel-compressor_196

Kombikjeler -Ved og Pellets

befuellsysteme2.400x400m1.318

Fyllesystem

speichersysteme-teaser.400x400m1.319

Tanker

steuerung-teaser.400x400m1.320
bottom of page