top of page

Hargassner Vedkjeler

Hargassner – moderne vedfyringsteknologi
Hargassner har lang erfaring med biovarmeanlegg. Denne erfaringen kommer også til uttrykk i de høyteknologiske vedfyringsanleggene. Både i konstruksjon, brukervennlighet og effektivitet er vedkjelene overlegen og sikrer de beste resultatene for en komfortabel oppvarming.

Klarer de hardeste utslippskravene EN303-5 klasse 5
Hargassner HV er et av verdens mest effektive vedfyringsanlegg ved dellast, med en virkningsgrad på 95%. Lamdasensoren føler på kvaliteten på brenselet og sørger for riktig mengde primær- og sekundærluft i forbrenningen. Dette bidrar til en konstant optimal forbrenning.

Brukervennlighet – automatisk tenning
Den nederste døra til forbrenningsrommet er utstyrt med automatisk tenning. Du fyller opp brennkammeret med ved og legger inn en liten papirbit i døra. Veden tennes da automatisk når temperaturen på akkumulatortanken har gått ned, og det er behov for varme. Dette betyr økt komfort.

Styring «Lambda-Touch-Tronic»
Styringssystemet er utstyrt med en enkel og oversiktlig touchskjerm. Det styrer hele forbrenningsprosessen, varmebehov og varmelagring. Alle varmesløyfer blir regulert individuelt etter utetemperatur og varmeuttak.

350x350m1_samrt-hv-label-a-350x350-579

Smart-HV 17-23 kW

350x350m1_350x350m1-12meter-173-aplus-54

NEO-HV 20-60 kW

350x350m1_neo-mhv-mv-a-350x350-2-585

MV 1 meter 35-110kW

bottom of page