top of page
innovasjon-norge-topp.png
MFNcPaDY.jpg

Støtte til gårdsvarmeanlegg

Verdiskapingsprogrammet for fornybar energi i landbruket (Bioenergiprogrammet) til Innovasjon Norge gir tilskudd investeringer, utredninger og kompetansetiltak i landbruket. Bioenergiprogrammet omfatter biovarme/-gass, lager- og tørkeanlegg for brenselsflis og solenergi.

Programmet ønsker å stimulere jord- og skogbrukere til å produsere, bruke og levere bioenergi i form av ferdig varme, brensel eller annen energi. Anlegg som bygges bør bidra til utnyttelse av energi fra skog eller kulturlandskap, samt utnytte lokalt brensel.

Programmet finansierer følgende:

Bioøkonomi-777x437.png

Støtte til Private og Bedrifter

Gode grunner til å velge biokjel:

  • I motsetning til en varmepumpe, kan biokjelen dekke oppvarmingsbehovet også i de kaldeste periodene når prisen på strøm og olje ofte er høyest. 

  • Er mer miljøvennlig enn fossile brensler som olje og gass. 

  • Bruker fornybare ressurser som ikke øker utslipp av CO2. 

  • Velger du pelletskjel er denne automatisk styrt; når det er behov for varme antennes pelletsen automatisk. 

  • Pellets, ved og flis har lavere kWh-pris enn olje og strøm. Tilgang og pris kan imidlertid variere fra sted til sted.

Til privatpersoner: https://www.enova.no/privat/alle-energitiltak/biovarme/biokjel/

Du får inntil 10.000 kroner i støtte når du skaffer deg en biokjel.

Biokjelen bruker bioenergi som for eksempel ved, pellets eller flis, til å varme opp vann til radiatorer eller vannbåren gulvvarme. Den kan dekke hele varmebehovet ditt, og gir et godt og lunt inneklima. I tillegg kan den varme tappevannet i boligen. 

En biokjel egner seg godt for deg som:

  • Har et anlegg for vannbåren varme.

  • Har strømbasert vannbåren varme, men ønsker mer forutsigbare utgifter.

  • Har strømbasert vannbåren varme, men vil bli mindre avhengig av strøm.

  • Har egnet lagringsplass for pellets, ved eller flis.

  • Bor i et område med stabil og god tilgang til pellets og ved.

Du kan også få støtte til biokjel i din fritidsbolig. 

Til bedrifter: https://www.enova.no/bedrift/bygg-og-eiendom/varmesentraler/

Støtte til varmesentraler er for deg som ønsker å installere varmesentral til bygningsoppvarming eller produksjonsformål basert på fornybare energikilder.

bottom of page