top of page
flames.jpg
flames.jpg
hargassner-industrial-heating-magno-vr.8

Fordelene

Varmesystemet for det store effektområdet med et trapperist. Dette er spesielt egnet for bruk til større gårdsbruk, i restauranter og hoteller, i store kommersielle og industrielle virksomheter, så vel som i lokale eller fjernvarmekonsepter.

Høy forbrenningstemperatur på forbrenningsgassene garanterer ren og effektiv forbrenning selv med fuktige flis (60%). Alle systemene er utformet som forbrenningskamre med lite NOx.

Mer informasjon kommer

600x600m0.magno-vr-393x550-777.png

Industikjele

Magno VR 200-600 kW

Industrikjele med Trapperist for større varmebehov og tørr og fuktig flis.

bottom of page