Flisfyringsanlegg

Home / Flisfyringsanlegg
ECO-HK 20kW – 2000 kW                                                               

Flisfyringsanlegg med helautomatisk drift
Våre fliskjeler kan leveres fra 20 kW til 330 kW effekt og opp til 2000kW om de settes i kaskade (serie). Våre kjeler er meget energieffektive og med et kompakt design gjør at de er av de minst plasskrevende på markedet. Hargassner har 35 års erfaring og representerer en pionerånd og har en bred erfaring. Et utmerket design og en gjennomført fremragende konstruksjon, sørger for best funksjonalitet og optimal ytelse. Dette gjør de meget attraktive og brukervennlige, foruten å være meget stabile med lang levetid.

Lambdasensor med brenselkvalitetsføling
Det spiller ingen rolle hvilken brenselkvalitet det er i lageret – myk eller hard, tørr eller fuktig, flis eller pellets. Kontrollenheten bruker lambdasensoren for å kontrollere forbrenning og tilførsel av brensel gjennom stokerskruen. Fyringsanlegget sørger for optimal forbrenning, og optimal varmelevering.

ECO-RA innmatersystem
Hvor mange tonn flis du har lagret over Hargassner-innmateren spiller ingen rolle, uttransporteringen gjøres enkelt og ved minimalt strømforbruk. For det er ikke kraften som gjelder, men heller en sofistikert og effektiv mekanikk. Motoren på transportskruen har det laveste energiforbruket på markedet, 180W! Undergulv under innmaterblader behøves ikke, man unngår da at uønskede partikler som stein og stål-biter ikke blir med inn i innmatersystemet, samt at det er kostnadsbesparende.

Utprøvd teknologi
Med over 35 års erfaring og mer enn 100.000 kunder over hele verden er Hargassner i fremste rekke innen biovarmeanlegg. Lavest mulig utslipp i kombinasjon med optimal virkningsgrad, stor grad av komfort og lang levetid kjennetegner varemerket Hargassner.

Fordeler:

 1. De mest energieffektive kjelene på markedet
 2. Opp til 95% virkningsgrad
 3. Dobbelt roterende askerist
 4. Fulldekt forbrennigskammer med høy-ytelses ildfaststein.
 5. Lambdasensor med brennstoffkvalitetsgjenkjenning.
 6. Helautomatisk askefjerningssystem med 300 liter beholder (valgfritt).
 7. Energieffektiv tenning (300W – uten vifte).
 8. Forbrenningskammerovervåking med kontaktløs sensor.
 9. Helautomatisk varmeveksler rensesystem.
 10. Enkel touch-skjerm betjening
 11. Kan brukes med ved som nøddrift.

 

Last ned brosjyre ECO-HK 20-60

 

 

 

 

 

 

 

Last ned brosjyre ECO-HK 70-120

 

 

 

 

 

 

 

Last ned brosjyre Industrianlegg  ECO-HK 150-330kW