top of page

Det unike med rotorrist!

I brennkammeret er det to eller tre uavhengige rister (avhengig av størrelse på kjele) som roterer uavhengig av hverandre. Detter gjør at flisa, pellets eller annen brensel brennes jevnt, og det er mindre sjans for at aske og fremmedlegemer setter seg fast i brennkammeret. 

220x123m1.glutbettueberwachung-93.png

Glødebed-sensoren overvåker størrelsen på "bålet"

I inngangen av brennkammeret er det plassert en såkalt glødebed-sensor som til en hver tid overvåker hvor stort "bålet" er. Automatikken kan dermed overvåke forbrenningsprosessen og få den mest effektive forbrenningen avhengig av brenselskvalitet. Varmesystemet drives hele tiden med riktig varmeproduksjon og optimale forbrenningsverdier. 

220x123m1.stufenbrecherrost-1-neu-242.pn

Dobbel Roterende Rist: 1. Ristenes rotering

Ved forbrenningen beveges ristene uavhengig av hverandre for å opprettholde en optimal forbrenning.

220x123m1.stufenbrecherrost-2-243.png

Dobbel Roterende Rist: 2. Venstre rist

Som et resultat av dette blir flis, eller annet brensel, forbrent effektivt.

Hvis det brukes vanlig flis eller pellets åpnes bare den bakre askerista. Asken faller til bunns i askeskruen, og glør blir igjen i brennkammeret.

220x123m1.stufenbrecherrost-3-244.png

Dobbel Roterende Rist: 3. Begge rister

Hvis kjelen er kald, utføres en full rengjøringsprosess ved oppstart av kjelen. Begge ristene roteres slik at aske og uønskede objekter som spiker, steiner etc. faller til bunnen.

220x123m1.stufenbrecherrost-4-245.png

Dobbel Roterende Rist: 4. Brytefunksjon

Ved bruk av rå flis, miskantus, eller materialer som “slagger” mye, brukes en "brytefunksjon" på ristene for å løsne aske. Dette er en effektiv og automatisk måte å rense evt. slaggdannelser enn andre typer rister.

220x123m1.lambda-sonde-76.png

Lambdasensor kontroll

Det spiller ingen rolle hvilken brenseltype som brukes, hard, myk, tørr eller fuktig - kontrollsystemet bruker lambdasensoren for å detektere forbrenningen og for å justere riktig brensel-luft forhold.

220x123m1.volllast-touch-pellets-neu-77.
220x123m1.appweb-78.png

Inegrert Touch-styring, plug&play

Det nye Lambda-Touchtronic styringssystemet overlater ingen ting til tilfeldighetene. Styringssystemet kjennetegnes med en eksepsjonell design og enkel betjening.

Hargassner App

Overvåk din kjele raskt og enkelt. Bruk mobilen til å endre setpunkt på varmekretser, tidsur og temperaturer...

220x123m1.schamott-brennkammer-2-82.png

Fulldekt forbrenningskammer av ildfast stein med resirkulasjonssystem

Forbrenningskammeret gir høye forbrenningstemperaturer på grunn av optimal varmelagring i ildfast-steinene (også ved del-last). Dette forenkler tenningsprosessen og reduserer utslipp. For å redusere slagg i asken, er systemet utstyrt med resirkulasjon

220x123m1.ruecklaufanhebung-96.png

Integrert ladepumpe

En integrert energieffektiv ladepumpe mikseventil er tilgjengelig.

• Rask og enkel installasjon

• Kompakt og kostnadseffektiv

• Ferdig tilkoblet

220x123m1.rezi-95.png

Fulldekt forbrenningskammer av ildfast stein med resirkulasjonssystem

Forbrenningskammeret gir høye forbrenningstemperaturer på grunn av optimal varmelagring i ildfast-steinene (også ved del-last). Dette forenkler tenningsprosessen og reduserer utslipp.

220x123m1.touch-display-248.png
220x123m1.z-schleuse-246.png

Inegrert Touch-styring, plug&play

Det nye Lambda-Touchtronic styringssystemet overlater ingen ting til tilfeldighetene. Styringssystemet kjennetegnes med en eksepsjonell design og enkel betjening.

Z-formet dobbelkammer innmaterventil

En Z-formet roterende ventil designet spesielt for flis

• 100 % lufttett - tilbakebrenningsbeskyttelse

• 22 cm dybde på hvert kammer for ekstra lange flis-stikker

• jevn drift

• liten belastning

• med kuttestål

220x123m1.aschefoerdersystem-247.png

Automatisk askeuttaksstasjon (Opsjon)

Alle nye askesugesystemene har langt tømmeintervall. Askenbeholderen kan monteres både på høyre og venstre side av kjele. Består av 300l askebeholder og fleksibel skrue.

bottom of page