top of page

15. Juni 2012

Moe Nærvarmeanlegg​

KL Miljøvarme og Hargassner Norge satte i drift nærvarmeanlegg.

På Momoen i Aurskog-Høland har gårdbruker Sigurd Enger bygd sitt eget miljøvennlige bioenergianlegg. På gården har han bygd et flisfyringsanlegg som ikke bare dekker varmebehovet på egen gård men han leverer også varme til to naboer og en barnehage. Barnehagen og de fire husstandene får dermed både varme og varmt tappevann fra det lokale energiverket. Flisa som brennes i anlegget kommer fra skogene i nærområdet og dermed utnytter Enger lokale ressurser til å produsere fornybar bioenergi. Her går miljø og lokal næringsutvikling hånd i hånd.

Anlegget er en Hargassner WTH100 med tilhørende akkumulatortank og teknisk røropplegg.

bottom of page