top of page

09. Februar 2016

Konteinerprosjekt Amdam sag og høvleri

Biomentek AS har levert og satt i drift konteineranlegg for tørking av flis hos Amdam sag og Høvleri i Ørskog. Lager- og fyringskonteiner ble prefabrikkert ved vårt lokale i Meldal, og deretter fraktet til Ørskog for sammenstilling og oppkobling. Anlegget består av 2xWTH touch 150kW som leverer varmtvann til flistørka.

Moduler løftes på plass

Fylling av flis

Fyring

bottom of page