top of page

01. November 2012

Ekserplassen varmesentral

1. november 2012 satte Hargassner Norge i drift varmesentralen som skal forsyne Meldal skole med varme. Vår oppdragsgiver er Orkla Trebrensel AS som skal selge varme til Meldal kommune med dette anlegget. Hargassner Norge har stått for bygging av hele varmesentralen og levering av to Hargassner flisfyringsanlegg på 150 og 200kW, samt en oljekjele på 525kW for spisslast og som reserve. Betongarbeider, system for hydraulisk åpning av flislager, rørlegging og elektroarbeid er utført av Hargassner Norge. Gleden var derfor stor da vi på slutten av oktober kunne starte opp anlegget og se at alt fungerte som tiltenkt.

To flisfyrer i kaskade. En oljefyr som backup

Piper fra StockerKamin

Fylling av flis

Akkumulatortanker

bottom of page