top of page

16. Januar 2018

ECO HK 300 Orkdal helsetun

Tirsdag 16.01.2018 var det overlevering av prosjektet med ny fyrsentral for Orkdal helsetun. Anlegget består av nybygd frittstående fyrsentral med kulvertrør inn til eksisterende bygningsmasse for distribusjon av varmtvann til helsetunet. Hargassner Norge har stått for prosjektering, bygging av fyrsentral, rør- og el-anlegg inne i sentralen samt legging av kulvertrør inn til helsetunet. Fyranlegget har en kapasitet på 300kW og varmer opp en akkumulatortank inne i fyrsentralen på 6000 liter. Fra akkumulatortanken pumpes temperaturregulert varmtvann inn til helsetunet og videre på det vannbårne systemet.

Anlegget skal driftes av Geir Svee som sørger for kortreist leveranse av flis!

Hargassner Norge takker for oppdraget og er sikre på at anlegget vil fungere som tiltenkt.

De første elementene er på plass. Con-Form står for leveranse og montering

Montering av betongelementer

Isolering av skjøter på kulvertrør

Olav og Tor-Erik har kontroll!

Flislager med hevbart tak

Anlegget er ferdig og idriftsatt

bottom of page