Tjenester

Home / Tjenester

Fra prosjektering til drift
Biomentek AS er behjelpelige med prosjektering av nytt varmeanlegg, samt installasjon og idriftsettelse. Dette for å sikre kunden en totalpakke som sikrer god varmeleveranse i mange år fremover. Vi tilbyr også servicekontrakt for å øke garantien, og som er med på å sikre et pålitelig og driftssikkert varmesystem.

Vi er også behjelpelige med søknad til Innovasjon Norge eller Enova hvis dette er aktuelt.

Vi samarbeider med Norsk landbruksrådgivning avd. for landbruksbygg, som utarbeider tegninger og kostnadsoverslag.