HARGASSER ny sponsor for det østerriske hopplandslaget

Ukategorisert
                  Hargassner har inngått en 3-årig sponsoravtale med det østeriske dame- og herrelandslaget i hopp. De har også inngått en hovedsposoravtale med Daniela Iraschko-Stolz, som er kvinnelig østerrisk skihopper: "Vi ser dette som en mulighet til å gjøre Hargassner-merkevaren enda bedre kjent, og ser frem til mange vellykkede og flotte øyeblikk med hopperne," sa administrerende direktør Markus og Anton Hargassner. Les mer på hovedsidene til Hargassner  
Read More

ECO HK 300 Orkdal helsetun

Ukategorisert
Tirsdag 16.01.2018 var det overlevering av prosjektet med ny fyrsentral for Orkdal helsetun. Anlegget består av nybygd frittstående fyrsentral med kulvertrør inn til eksisterende bygningsmasse for distribusjon av varmtvann til helsetunet. Hargassner Norge har stått for prosjektering, bygging av fyrsentral, rør- og el-anlegg inne i sentralen samt legging av kulvertrør inn til helsetunet. Fyranlegget har en kapasitet på 300kW og varmer opp en akkumulatortank inne i fyrsentralen på 6000 liter. Fra akkumulatortanken pumpes temperaturregulert varmtvann inn til helsetunet og videre på det vannbårne systemet. Anlegget skal driftes av Geir Svee som sørger for kortreist leveranse av flis! Hargassner Norge takker for oppdraget og er sikre på at anlegget vil fungere som tiltenkt. [gallery size="large" columns="1" ids="409,407,403,408,406,405,404,410"]
Read More

Covatech AS og Hargassner Norge på bioenergi-kurs

Ukategorisert
Covatech og Hargassner Norge var med på KURS - Bioenergi som gårdsvarme. Vi var sammen med andre produsenter invitert til kurset for å presentere våre produkter. Fra 16:00 – 20:00 var ca. 50 deltakere samlet i Lyngdal hvor det ble informert om: Bioenergiprosjektet og støtteordninger fra Innovasjon Norge Presentasjon av biokjelleverandører Hvorfor velge biovarme? Fra 20:00 – 21:30 Befaring av flisanlegget til Knut Foss Her hadde alle biovarmeleverandører stander hvor vi presenterte våre produkter. Link for å se presentasjonen: Presentasjon Hargassner 7.februar 2017 Lyngdal   [gallery link="none" size="medium" ids="273,274,275"]
Read More

Eco-HK 150 kW flisfyring montert på rekordtid

Ukategorisert
Første kjel fra ny selger på Østlandet er klar og innmontert. Fyrkjelen ble løftet inn onsdag 11.01  morgen og produserte varme fra lørdag 14.01 formiddag. Kunden har selv vært sterkt delaktig i bygging av varmeanlegget. Uansett viser dette at varmeanlegg fra Hargassner er raske å sette i drift. Anlegget har mottatt Enova støtte og er et eksempel for en god og konkurransedyktig varmeløsning for næringsbygg. Anlegget er montert i Eidsvoll og tilgjengelig for visning.  Interessert ?  Kontakt selger Trond Hammeren tlf 90606365 [gallery size="medium" link="none" ids="249,250,251"]  
Read More

Nye gårdsanlegg i Singsås og Midtre-Gauldal

Ukategorisert
Hargassner Norge - Biomentek AS har satt i drift to nye ECO-HK 100 anlegg. Det ene anlegget er installert hos Inger Gurid Rønning i Singsås og skal forsyne driftsbygning, verksted og to våningshus med varme og forbruksvann. Anlegget har også Hargassner fyllesystem for flisfylling av lageret. Det andre anlegget er installert hos Ola Hanshus i Soknedal. Dette er også et gårdsvarmeanlegg som forsyner driftsbygninger og våningshus med varme og varmer opp forbruksvannet.
Read More

Ny forhandler på østlandet

Ukategorisert
Vi har knyttet til oss ny forhandler og samarbeidspartner på Østlandet, Trond Hammeren. Trond har lang fartstid innen bioenergi og flisfyring. Han har blant annet jobbet i seks år for Innovasjon Norge med promotering og finansiering av bioenergi. Han har også hatt diverse stillinger innen skogbruk og miljø. Trond driver fjernvarmeanlegg på Råholt, og har hatt eget gårdsfyringsanlegg i 15 år. Han er opptatt av å finne riktige tekniske løsninger for den enkelte kunde, vi skal levere anlegg som skal fungere meget bra over lang tid.
Read More

Konteinerprosjekt Amdam sag og høvleri

Ukategorisert
Biomentek AS har levert og satt i drift konteineranlegg for tørking av flis hos Amdam sag og Høvleri i Ørskog. Lager- og fyringskonteiner ble prefabrikkert ved vårt lokale i Meldal, og deretter fraktet til Ørskog for sammenstilling og oppkobling. Anlegget består av 2xWTH touch 150kW som leverer varmtvann til flistørka. [gallery link="none" size="medium" ids="258,259,260"]
Read More